Zasada działania

Wstępna  konsultacja

Spotkanie w terenie, podczas którego wspólnie określamy indywidualne preferencje, sposób użytkowania ogrodu i jego styl. Ustalenia z tego spotkania będą podstawą dla całego procesu projektowania dlatego warto dobrze się do niego przygotować.

Pomiary terenu

Pomiary mają za zadanie potwierdzenie aktualności dostarczonego planu działki. Jeśli nie ma aktualnego planu zostaje on utworzony na podstawie pomiarów.

W przypadku terenów rozległych, o dużych różnicach wysokości  konieczne jest wykonanie przez geodetę mapy wysokościowej.

Podczas wizyty w na działce tworzona jest również dokumentacja fotograficzna.

Projekt koncepcyjny

Na podstawie rozmów oraz pomiarów działki opracowuję dwie ilustrowane koncepcje zagospodarowania ogrodu. Koncepcja projektowa zawiera rzut z góry i detale służące jego wyjaśnieniu oraz wizualizacje kluczowych elementów obiektu). Zobacz przykładowe koncepcje.

Kiedy koncepcja jest gotowa, wspólnie ją omawiamy. Jest to moment w którym możemy wprowadzić do niej zmiany o ile są konieczne.

Projekt techniczny

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępuję do utworzenia projektu technicznego zawierającego zwymiarowane plany poszczególnych elementów ogrodu połączone z zestawieniami ilości materiałów i z szczegółami potrzebnymi do jego wykonania.

Architektura krajobrazu. Projekty ogrodów i terenów zieleni.