Wyróżnienie w konkursie „ZIELEŃ W MIEŚCIE”

Przedstawiam projekt zieleni który został wyróżniony w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „ZIELEŃ W MIEŚCIE” organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów. Tematem tegorocznej edycji była „Koncepcja zagospodarowania terenu w miejscowości Chludowo gmina Suchy Las”. Projekt wyróżniono wg. uzasadnienia komisji konkursowej „ze względu na osadzenie w krajobrazie i historii miejsca oraz prostotę rozwiązań”. Więcej na temat konkursu można przeczytać na http://www.osto.pl/. Poniżej plansze konkursowe:

1-projekt-zieleni
2-koncepcja-zagospodarowania-terenu
3-wizualizacje-projektu
4-koncepcja-nasadzen

Opis koncepcji:

„Koncepcja zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chludowie zakłada rewitalizację istniejącego zbiornika wodnego i stworzenie wokół niego przestrzeni umożliwiającej bierny i czynny odpoczynek.

Zaplanowano nadanie nowego kolistego kształtu tafli zbiornika poprzez odpowiednią niwelację terenu oraz nasadzenia roślinności szuwarowej.
Jako zasadniczy element architektoniczny planowanego założenia zaprojektowano drewnianą altana umieszczoną przy stawie w części wschodniej. Do altany przylega drewniany pomost położony nad wodą. Pomost połączony jest z altaną szerokimi drewnianymi schodami. Na przeciwległym brzegu stawu zaprojektowano analogiczny pomost. Pomosty funkcjonalnie łączy ścieżka z nawierzchni typu Hanse Grand, natomiast wizualnie są połączone nasadzeniami grzybieni białych. Grzybienie tworzą na wodzie pas o szerokości odpowiadającej szerokości tarasów.
Planuje się niwelację zbocza po wschodniej stronie terenu poprzez utworzenie dwóch ziemnych tarasów. Górny taras o powierzchni trawiastej i dolny o nawierzchni typu Hanse Grand. Na górnym wyodrębniono miejsce na ognisko oraz umieszczono huśtawkę, mającą służyć młodszym użytkownikom . Na dolnym tarasie zaprojektowano altanę, która wraz z betonowe schodami tworzyłaby rodzaj amfiteatru umożliwiającego organizowanie kameralnych występów, koncertów itp.
W południowej części terenu, przy ścieżce otaczającej zbiornik wodny, zaplanowano rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych.”